f�oldal kapcsolat oldalt�rk�p
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁS
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 674 jármű szerepel az adatbázisban.

 

2020.12.11. 14:03:13

JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA


- A Józsefvárosi Közterület-felügyelet, a Budapest VIII. kerületében közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti (pl: forgalmat akadályozó, ill. balesetveszélyes elhelyezés);

- a KRESZ 59. § (1) bekezdésében felsorolt közlekedési szabályokat megsértő módon elhelyezett járművet;

- a kerékbilincselt gépkocsikat a kerékbilincs felhelyezésétől számított 48 óra elteltével haladéktalanul elszállítja.

- a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekről a közterület-használati hozzájárulás nélkül tárolt üzemképtelen* gépjárműveket 10 nap elteltével szállíttatja el.

- A közterület-felügyelő saját hatáskörében, a járművön történő értesítés elhelyezésétől számított 30 napot követően távolítja el – a főútvonalak kivételével – a közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt.

- Az üzemképtelen* gépjárművek főútvonalakról történő azonnali elszállításáról a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság gondoskodik. (* A 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet alapján üzemképtelennek minősül: a KRESZ 56. § (1) bekezdése szerinti műszaki hibás jármű, vagy az a jármű, amelynek a hatósági jelzése hiányzik vagy engedélye lejárt.)

Az elszállított gépkocsik adatait weboldalunkon olvashatja.

Elszállítási ügyekben telefonon a +36-1-210-9500 telefonszámon lehet érdeklődni. A gépkocsikat a Budapest X. ker. Gyömrői út 115. sz. alatti telephelyre szállítjuk, ahol átvenni a szállítási, tárolási költségek megfizetése után lehet. A telephelyen folyamatos őrzés biztosított, a gépkocsik kiadására úgyszintén non-stop van lehetőség.

Bilincselés költsége:
A kerékbilincselt gépkocsikat csak a bilincselési díj (11.500,- Ft.) megfizetését igazoló csekk, vagy átutalási bizonylat bemutatása, és a bilincselő diszpécser megerősítő nyugtája után adhatják ki.

Az elszállítás költsége:
- Személygépkocsi és pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár elszállítása 17.250,- Ft., meghiúsult szállítás esetén 8.625,- Ft.
- A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KpM-BM együttes rendelet 1. számú függelékének II. pontjában meghatározott, az a.) pontban nem említett gépjármű, vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija elszállításának költsége 51.750,- Ft., meghiúsult szállítás esetén 25.875,- Ft.

A tárolás költsége:
- A tárolás és őrzés költsége mindkét bekezdésben meghatározott járművenként, és naponta 1.200,- Ft.


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Z�ld sz�munk (0-24): 06 (80) 204-618