főoldal kapcsolat oldaltérkép
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÜVEGZSEB
BEJELENTÉSEK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 382 jármű szerepel az adatbázisban.

JKF Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy lehetőségünk legyen tájékoztatni legfrissebb információinkról.
Kérjük, adja meg e-mail címét:

E-mail címe:

feliratkozás
leliratkozás 
Elszállítás
2013-10-23 10:04:21

2010. augusztus 01-től a lezárult közbeszerzési eljárásnak megfelelően a Józsefváros területén szabálytalanul elhelyezett gépkocsikat új helyszínre, a Budaörsi repülőtér melletti tároló telephelyre szállítják. A szállítással megbízott vállalkozás az ATC Aircom Kft. http://www.atc-automentes.hu/

Jogorvoslat, fellebbezés
2017-10-10 11:23:18

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet fogadja az e-mail útján elküldött dokumentumokat is, amennyiben azok a küldő ügyfél valós email címének felhasználásával kerültek aláírásra.


2014.07.28. 10:54:40

JKFVSZ

Az alaptevékenységet szabályozó jogszabályok:


• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
• 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
• a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
• a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
• a nemzeti vagyonról szól 2011. évi CXCVI. törvény
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
• a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény,
• az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. törvény
• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
• 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
• az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény
• az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
• a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
• a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

• 1977. évi 22. törvényerejű rendelet a nemzetközileg védett személyek, köztük a diplomáciai képviselők ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről és megbüntetéséről szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXVIII. ülésszakán, az 1973. évi december hó 14. napján elfogadott egyezmény kihirdetéséről

• 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
• a Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről szóló 432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr)
• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
• 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról 
• az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól szóló 308/2004. (XI. 13.) Korm. rendelet
• a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
• az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
• 132/2000. (VII. 14.) Korm. rendelet a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 
• a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
• 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról

• 27/2014. (III. 31.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet, valamint a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosításáról
• 21/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés formájáról, módjáról és rendjéről, a szabálysértési nyilvántartó szerv által teljesített adatközlés rendjéről, valamint az egyes szabálysértési nyilvántartásokban kezelt adatokra tekintettel kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának eljárási rendjéről 
• 86/2012. (XII.28.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról 
• 65/2012. (XII.13.) BM rendelet az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről
• 68/2012. (XII.14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 22/2012. (IV.13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
• 42/2011. (VIII.11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről szóló
• 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
• 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
• 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről
• 78/1999. (XII. 29.) EüM–BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
• 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
• 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről
• 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól

• 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról
• 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról
• 10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről
• 5/1998. (II. 27.) Főv. Kgy. rendelet a választási plakátok egyes középületeken és a közterület meghatározott részein történő elhelyezésének tilalmáról
• 58/1994. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet egyes fővárosi önkormányzati jelképek használatáról
• 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról
• 14/1993. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet a kiemelt közcélú zöldterületekről
• 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet a középületek és közterületek fellobogózásáról


• 6/2014. (III. 06.) önkormányzati rendelet a piacokról
• 28/2014. (VII. 01.) önkormányzati rendelet a józsefvárosi természeti környezet védelméről
• 46/2013. (XI.01.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Közterület-felügyeletről
• 24/2009. (V.21.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és használatának rendjéről
• 62/2007. (XI. 13.) önkormányzati rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról
• 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelet a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról
• 42/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat állattartási rendjéről


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Zöld számunk (0-24): 06 (80) 204-618