f�oldal kapcsolat oldalt�rk�p
  
HIREK
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KAMERARENDSZER
ELÉRHETŐSÉGEINK
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAI
GÉPJÁRMŰ ELSZÁLLÍTÁS
Elszállított járművek

Az tovább gombra kattintva megtekintheti az elszállított járművek listáját.

Jelenleg 674 jármű szerepel az adatbázisban.

 
Tudnivalók a bilincselésről
2010.02.07. 23:53:40

Figyelmébe ajánljuk, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművel szemben, ha az balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, a közterület-felügyelő elindulást gátló eszközt (kerékbilincset) alkalmazhat. 2010 január 01-től szintén kerékbilincseljük a fizető övezetekben díjfizetés nélkül parkoló gépkocsikat is.

A kerékbilincs felszerelésére csak a felügyelő jelenlétében, míg leszerelésére jelenléte nélkül, egyedi utasítására kerül sor.

Az eszköz fizikai fel-és leszerelését a közterület-felügyelő intézkedésére a Rendészet alkalmazásában álló segítő hajtja végre.

A kerékbilincset csak a 11.500.- Ft költségtérítés postán történő befizetése, vagy banki átutalása után, a befizetést igazoló csekkszelvény, vagy az átutalási bizonylat ügyfélszolgálati időben, közterület-felügyeleten történő személyes bemutatása, vagy lefaxolása után (fax.:06(1)314-2638) szerelteti le a közterület-felügyelő. Lehetőség van a kerékbilincselés összegének megfizetésére a kiérkező leszerelő munkatársunknál, aki erről készpénzfizetési számlát ad.

A közterület-felügyelet ügyfélfogadási ideje kerékbilincseléseknél:

hétfőtől - péntekig:
személyesen: 08.00 - 17.00 óra között.

18.00 óra után már csak az ügyeletes kocsink folytat leszerelést, így ezen időpont után másnap (illetőleg a következő munkanap) reggel 08.00 óráig a befizetést igazoló csekket nekik kell bemutatni a leszerelés előtt. Az ügyeletes leszerelő gépkocsit zöld számunkon is kérheti. Azzal sajnos mindenképpen számolnia kell ebben az időszakban, hogy a leszerelő gépkocsi hosszabb idő múltán, de két órán belül érkezik meg az Ön járművéhez.

Ügyeleti telefonszámunk: 299-7000

Természetesen Önnek nem kell személyesen elfáradni a Német utcai irodába, hanem a befizetett csekket telefaxon is elküldheti. A telefax, vagy eMail megérkezését, javasoljuk, telefon hívással néhány perc után minden esetben ellenőrizze.

A kerékbilincset csakis a 11.500.- Ft szolgáltatási díj befizetése után szerelteti le a közterület-felügyelő.

A helyszínen az intézkedés azonnal félbeszakad, vagy megszűnik, ha a kerékbilincs lezárását, és a jegyzőkönyv helyszíni kinyomtatását megelőzően a járműhöz visszaérkező tulajdonos azt kéri, és a kerékbilincs alkalmazásáért fizetendő költségének felét készpénzben a helyszínen megfizeti, egyúttal a szabálytalan elhelyezést megszünteti. A helyszínen fizetés esetén Ön szintén készpénzfizetési számlát kap.

Ha a helyszínen tartózkodó közterület-felügyelő, már egy másik gépkocsival szemben intézkedik, akkor az Ön megbilincselt gépkocsijáról már csak a teljes költségtérítés megfizetése ellenében szereltetheti le az elindulást gátló eszközt. A gépkocsi szabálytalan elhelyezését ezek után is haladéktalanul szüntesse meg, mert a kerékbilincselés megismételhető.

2008. május 01-től (amikor hatályba lépett az objektív felelősség) a kerékbilincselést kötelezően közterület-felügyelői intézkedés követi.

Ez az intézkedés enyhébb esetekben helyszíni bírság kiszabása, súlyosabb esetekben, illetőleg akkor, ha a helyszíni bírságolást a gépkocsi használója nem fogadja el, szabálysértési feljelentés.

A helyszíni bírság összege a jogszabály által megszabott határokon belül kerülhet megállapításra az elkövető és az elkövetés körülményeinek figyelembe vételével.

PANASZJOG
A közterület-felügyelői törvény szerint a felügyelő eljárására - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az ügy jellegétől függően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, vagy a szabálysértési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

A kerékbilincseléssel szemben az intézkedést követő nyolc  naptári napon belül lehet panasszal élni a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIIII. kerületi Rendőrkapitányság Vezetőjének címezve.

Ön a bilincseléssel kapcsolatos panaszát elektronikus formában jkf@jkf.hu ,  elektronikus levélcímen, vagy telefaxon 06(1)314-6563, postai úton, esetleg személyesen (Bp. VIII. ker. Német utcai főirodánkban) is megteheti.
Kérjük, hogy az ügyintézés meggyorsítása érdekében a bilincselésről készített jegyzőkönyv, és a befizetést igazoló bizonylat másolatát feltétlenül szíveskedjék mellékelni a panaszleveléhez. A hiányos adatokat tartalmazó panaszokkal (ha azokból olyan adat hiányzik, amelyeket hivatalból nem tudunk beszerezni, csak akkor tudunk érdemben foglalkozni, ha Ön pótolja. Mindez az Ön számára felesleges időveszteséggel járhat.

Kérjük, hogy orvosi iratokat ne mellékeljenek! Ezek figyelembevételére a jogszabály nem ad lehetőséget, és e különleges személyes adatok kezelésére nem vagyunk felhatalmazva, de felkészülve sem.

A bilincs eltávolításáért fizetett összeg nem bírság, nem büntetés, hanem a fel-és leszerelés díja. Tehát a bilincselést követően - az elindulást gátló eszköz alkalmazására okot adó szabályszegés elkövetése miatt - objektív felelősség alapján, vagy a felelősség alapján kiszabott közigazgatási bírság kiszabására fog sor kerülni.

Kérjük Önöket, hogy tartsák be a megállás, várakozás a behajtás szabályait, ne parkoljanak kerületünk zöld területein és zöld felületein.

Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra is, hogy Józsefvárosban sem szabad megállni és várakozni az úttest és a járda közötti - az úttesttől szintkülönbséggel, vagy más módon elhatárolt- szilárd burkolattal nem rendelkező területen, azt kifejezetten megengedő jelzés hiányában.

A kerékbilincselési szabályok JÓZSEFVÁROS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN hatályosak.


 
Levelezési címünk:
Budapest Józsefváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala
Közterület-felügyeleti Ügyosztály
Budapest 1082
Baross u. 63-67.

Központi ügyfélszolgálat
1084 Budapest, Német utca 15
Bejelentések: 210-9500
Telefax:
H-P: 08:00 - 16:00
A telefonbeszélgetéseket rögzítjük.
Z�ld sz�munk (0-24): 06 (80) 204-618